Підготовка за спеціальністю «Журналістика» здійснюється з 2002 року. Кафедра як окремий структурний підрозділ відкрита у 2007 році. На кафедрі журналістики працюють 1 доктор із соціальних комунікацій (Л. Є. Василик) та 6 кандидатів наук – Т. С. Гринівський, О. М. Дзвінчук, Л. М. Шутяк, Р. В. Пазюк, Ю. Г. Мельничук, Ю. О. Попович, троє Заслужених журналістів України – О. О. Жук, Т. П. Смолдирєва, В. Б. Стефанець. Очолює кафедру член НСЖУ доктор наук із соціальних комунікацій Л. Є. Василик. Асистент О. О. Жук є журналісткою суспільного мовлення – UA: перший, авторка та ведуча телепрограм «Європейським шляхом», «Студія А3» (прямий ефір), «Спорт-драйв», «Зав’язь». Завідувач кафедри Василик Л. Є. є членом НМК МОН України в галузі «Журналістика та інформація».

Доцент Гринівський Т. С. входить у спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій (Київський національний університет культури і мистецтв). Викладачі кафедри виступають опонентами кандидатських і докторських дисертацій, рецензентами наукових видань, доц. Василик Л. Є. входить у редколегію фахових журналів «Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія: соціальні комунікації», «Медіафорум» (ЧНУ), «Медіа простір» (ТНПУ), Гринівський Т. С. – Український інформаційний простір» (Київ). Викладачі Василик Л. Є. та Смолдирева Т. П. працюють медіаекспертами Інституту демократії імені Пилипа Орлика.

При кафедрі діє первинна організація НСЖУ, створена в ЧНУ. Василик Л. Є. є головою Комісії з журналістської етики у Чернівецькій області. Кафедра веде власний сайт http://www.journalistic.space/, де студенти спеціальності «Журналістика» мають можливість друкуватися, а видавці – публікувати власні видавничі проекти, популяризує свою діяльність у соцмережі Facebook. Співпраця кафедри зі школами, гімназіями відбувається через молодіжну школу журналістики «ЮНПРЕС».

На денній і заочній формах навчається понад 250 студентів. Кафедра готує фахівців за освітніми рівнями «Бакалавр» і «Магістр» за освітными програмами «Журналістика та крос-медійність» і «Видавнича справа і медіаредагування». Кафедра підтримує зв’язок з регіональними ЗМІ, студенти на основі укладених договорів проходять практику в друкованих та Інтернет-виданнях, на радіо та телебаченні, у прес-службах та видавництвах області та загалом України. Викладачами видано «Наскрізну програму практичної підготовки студентів напряму підготовки 061 «Журналістика» (2017).

Наукова проблематика кафедри охоплює дослідження журналістики та видавничої справи, зокрема Буковини. Науковці вивчають дотримання професійних стандартів у медіа, цікавляться інформаційною політикою та безпекою, Інтернет-журналістикою, фотожурналістикою, 3D графікою, концептами сучасної публіцистики, комунікаційними технологіями, проблематикою мас-медіа, розвитком тележурналістики, журналістського розслідування, крос-медіа, редакційним та видавничим менеджментом, промоцією видань, соціокомунікативними моделями на регіональному телебаченні та ін. Дослідники приділяють увагу вивченню історії видавничої справи, зокрема ними проаналізовано здобутки і втрати друкарства в пострадянській Україні, з’ясовано причини, які призвели до кризи в галузі книговидання, простежено трансформацію ролі видавничої продукції у суспільстві – від визнання творів друку як духовної цінності до прагматичного значення у період ринкових відносин, на конкретних прикладах доведено, що розвиток книговидання країни безпосередньо залежить від державної політики у цій галузі. Простежено медіадискурс першої української газети в краї «Буковина» періоду Австро-Угорщини.

Колективом кафедри видано методичні рекомендації та конспекти лекцій з важливіших навчальних курсів: Василик Л. Є. Журналістська етика (2007), Гринівський Т., Ножак О. Зв’язки з громадськістю. Жанровий поділ PR-текстів (2008), Гринівський Т. Історія зарубіжної журналістики: Навчально-методичний комплекс (2009), Гринівський Т. С., Копистинська І. М. Проблематика засобів масової комунікації (2009), Василик Л.Є. Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань: концептосфера національної ідентичності (2010), Смолдирева Т.П. Голос епохи. З історії Чернівецького радіо (2010), Жук О.О. Золотий ювілей Чернівецького державного телебачення (2011), Дзвінчук О.М. Вступ до спеціальності «Журналістика» (2011), Савончак В.Я. Зображальна журналістика. Фотографія (2011), Ножак О.З. Основи виробництва друкованих ЗМІ (2011), Ножак О. З. Газета: художньо-технічне оформлення (2010), Бабич Н., Жук О. Культура спілкування у журналістській практиці (2012). При кафедрі створена бібліотека для студентів, яка містить найновішу фахову літературу.

Науковці кафедри беруть участь в українських та міжнародних наукових конференціях, у семінарах та тренінгах для ЗМІ, друкуються у наукових виданнях, поєднують викладацьку діяльність з прикладною журналістикою, є лауреатами ряду українських та обласних нагород у журналістиці. Кафедра співпрацює з Чернівецьким прес-клубом реформ, з Академією української преси та ГО «Новомедіа», за участі яких для студентів відбуваються семінари та тренінги. Викладачі кафедри пройшли стажування у Всеукраїнському проекті «Цифрові медіа в університетах України», результатом чого стала модернізація НМК, пов’язаних з вивченням Інтернет-журналістики, та у проекті фонду «Відродження», у результаті чого у співавторстві з учасниками проекту було опубліковано спільне видання «Новітні медіа та комунікаційні технології»: комплекс навчальних програм для спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю» (2012).

Випускники працюють на радіо та телебаченні, у видавництвах та прес-службах. Студентами та викладачами кафедри проводяться заходи з відзначення Дня солідарності журналістів усього світу, Дня пам’яті загиблих журналістів та інших фахових дат, відбуваються зустрічі з провідними журналістами і видавцями. Студенти беруть участь у студентських конференціях та олімпіадах, поєднують навчання із роботою в газетах, на Інтернет-сайтах, на радіо і телебаченні Буковини, ведуть власні блоги, друкуються у газеті «NewФормати», видають власні навчальні газети, журнали, брошури, буклети, розробляють дизайн та брединг. Студенти отримували нагороди: кінофестиваль «Скарб солідарності» (1 місце за фільм «Жити не можна виживати», 2017), «Кіномедіа» (1 місце, 2016), Фестиваль студентських робіт до 70-ліття Деклараціїї з прав людини (3 місце, 2018). Увійшли у п’ятірку Всеукраїнського VII конкурсу «Честь професії» у номінації «Надія журналістики» (2016), здобули 3 місце у Міжнародному фестивалі реклами Scotch Fest (Київ, 2017). Студенти беруть участь у студентських наукових конференціях (на базі ЧНУ, у Видавничо-поліграфічному інституті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», у Київському університеті імені Бориса Грінченка, в Одеському національному політехнічному університеті, в Казахському Костанайскому державному університеті ім. Ахмета Байтурсинова, в НУ Львівська політехніка).

Основні навчальні курси кафедри:
Теорія масової комунікації, Мультимедійні засоби створення та верифікації контенту, Агенційна журналістика, Медіабезпека, Веб-дизайн та html-програмування, Юзабіліті сайту, Жанри в Інтернеті, Організація роботи віртуальної редакції, Фотожурналістика, Медіа етика, Радіовиробництво, Телевиробництво, Проблематика ЗМІ (економіка, політика, право, міжнародна), Практикум з Adobe InDesign, Аудіо- та відеоредактор, Мультимедіа продукція, Телебачення онлайн, Кросмедійність, Комунікаційні технології, Журналістське розслідування, Кросмедійна публікація, Авторське право, Медіаправо, Інформаційна політика та безпека, Електронні видання, Концепція друкованого видання, Промоція видань, Шрифтознавство, Макети і верстка, Видавничий менеджмент та маркетинг та інші.

Кафедра організовує семінари/тренінги та майстер-класи провідних журналістів та експертів (Бартек Боровіч (Польща), Комісія з журналістської етики, АУП, редакція «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «SPIEGEL», Клементс Шолль, Роман Скрипін, Богдан Кутєпов, Дмитро Гнап, Олександр Гороховський, Михайло Жернаков, випускник Нікіта Добринін та ін.).

Кафедрою проведено чотири Літні школи журналістики: дві за програмою ТЕМПУС-IV та дві у партнерстві з Інтерлінк Академією (Ніімеччина). Викладачі працювали у міжнародному проекті “Meet Up” у партнерстві з Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, University of Applied Sciences (Університет Амберг-Вайден, Німеччина). Студенти та викладачі пройшли тижневе стажування у м. Амберг (Німеччина) та зняли фільм “Flucht und Heimat”: https://www.youtube.com/watch?v=w0ic9gui3lg Презентація відбулася в Німеччині та в Україні. Продовженням співпраці стало навчання студентів у Німеччині в Університеті Амберг-Вайден. Студенти проходили практику в Жешувському університету (Польща). Підтримується Міжнародне стажування студентів за програмою німецько-українських зустрічей молоді у Берліні.

Кафедра була співорганізатором Міжнародної конференції «Свобода завдяки/через медіа» (Пассау, Ніімеччина – 2015). Викладачі беруть участь у міжнародних та українських наукових конференціях, друкуються у наукових виданнях, є авторами підручників та навчальних програм з журналістики.

Кафедра у партнерстві з чотирма українськими вузами (Одеса, Суми, Дніпропетровськ, Тернопіль), вузами Молдови, Університетом імені Лучіана Блага (Румунія), Віденським університетом (Австрія) та університетом м. Пассау (Німеччина) працювала у Міжнародному ТЕМПУС-проекті «Крос-медіа і якісна журналістика. Інновації в університетській освіті журналістів у мережевому суспільстві», який фінансувався як грант ЄС. У рамках гранту викладачі брали участь у тренінгах «Тitch and titch» та наукових конференціях за кордоном (Румунія, Німеччина), відбулися Літні школи журналістики для студентів (Пассау-2013, Сібіу-2014, Чернівці-2015 та 2016), проходило стажування на базі газети «Mittelbayerische Zeitung» (Регензбург) та медіа-компанії «Bayern» (Нюрнберг). Кафедра взяла участь у розробці навчального плану з крос-медійної магістерської підготовки, модернізувала підготовку журналістів згідно європейських стандартів. На грантові кошти створено крос-медійну лабораторію, оснащену найсучаснішим медіа-обладнанням, яке використовується в навчальному процесі і де викладачі навчають студентів специфіки роботи крос-медійної редакції та публікації контенту на різних медійних платформах.

Кафедра розпочала проект ЕРАЗМУС+. Партнерами кафедри є Університет Пассау та Університет Амберг та Вайден (Німеччина), Університет Ба Спа (Великобританія), Унівеситет ім. Лучіана Блага (Румунія), Жешувський університет (Польща), ряд український вузів, журналістських організацій – Академія Української преси, НСЖУ, НМПУ, Інтерньюз Україна, ІДПО. Студенти ти викладачі стажувалися в Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, University of Applied Sciences за проектом “Meet Up”, в Укртелерадіопресінституті, Академії з прав людини для журналістів/журналісток, закінчили ряд Дистанційних курсів Інституту медіа права.

Кращі випускники кафедри працюють у газетах «Молодий Буковинець», «Погляд», «Версії», «Zorile Bucovinei», «Експрес», на телеканалах «Еспресо. ТБ», «ТВА», ТРК «Чернівці», UA: перший, 5 канал, СТБ, «Спорт», «Футбол-2» , ICTV, «Україна»,«Голос Америки», «Надія», на сайтах «Радіо Свобода», «Галичина», у журналі ХХL, на радіо Буковинська хвиля 100 FM, радіо «Буковина» (НСТУ), «Радіо 10», в інформагентстві АСС, у видавництвах OÖN Druckzentrum (Австрія), «Букрек» та ін.