Кафедра журналістики створена у 2007 р. Вона відокремилася від кафедри української літератури. Першим завідувачем був доктор філологічних наук професор Володимир Антофійчук. У 2010 р. кафедру очолила Любов Василик, яка закінчила докторантуру Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та захистила докторську дисертацію із соціальних комунікацій. Перший набір студентів на спеціальність «Журналістика» відбувся у 2002 р. Перший випуск бакалаврів – у 2006 р., перший випуск магістрів – у 2008 р. У 2010 р. ліцензовано спеціальність «Видавнича справа та редагування». Відтоді кафедра готує випускників за двома освітніми програмами в межах спеціальності «Журналістика»: «Журналістика та кросмедійність» і «Видавнича справа та медіаредагуванння». На денній і заочній формах навчається понад 250 студентів.

Поступово відбувалося становлення молодої кафедри. У 2004 р. викладачка Ірина Копистинська захистила першу кандидатську дисертацію зі спеціальності «Журналістика». У наступні роки наукові ступені здобули Тарас Гринівський, Оксана Дзвінчук, Лілія Шутяк, Роман Пазюк, Юлія Мельничук, Юлія Попович. На кафедрі почали працювати заслужені журналісти України Тетяна Смолдирева, Володимир Стефанець, Олеся Жук. Викладачі поєднують роботу з практичною журналістикою Так, Олеся Жук була ведучою телепрограм «Європейським шляхом», «Студія А3» (прямий ефір), «Спорт-драйв», «Зав’язь». Лілія Шутяк – прес-секретарем міжнародного фестивалю «Meridian Czernowitz». Любов Василик та Тетяна Смолдирева працюють медіа експертками Інституту демократії імені Пилипа Орлика. Любов Василик є авторкою медіакритичних статей, опублікованих на сайтах ІДПО та «Детектор медіа». Володимир Стефанець багато років редагував газету «Доба». При кафедрі створена первинна організація НСЖУ, яка долучається до заходів ЧОО НСЖУ, а завкафедри є головою Комісії з журналістської етики в області. Спільно з журналістами проводяться заходи з відзначення Дня солідарності журналістів усього світу, Дня пам’яті загиблих журналістів та інших фахових дат, відбуваються зустрічі з провідними журналістами і видавцями.

Кафедра забезпечує викладання предметів «Медіаетика», «Мультимедійні засоби створення та верифікації контенту», «Агенційна журналістика», «Медіабезпека», «Веб-дизайн та html», «Жанри в Інтернеті», «Організація роботи віртуальної редакції», «Авторське право», «Фотожурналістика», «Проблематика ЗМІ», «Радіовиробництво», «Телевиробництво», «Аудіо- та відеоредактор», «Мультимедіа продукція», «Телебачення онлайн», «Кросмедійність», «Журналістське розслідування», «Кросмедійна публікація, «Медіаправо», «Інформаційна політика та безпека», «Електронні видання», «Концепція друкованого видання», «Фактчекінг інформації», «Видавничі стартапи», «Шрифтознавство», «Медіаменеджмент» та інші.

Кафедра виконує наукову тему «Дослідження крос-медійних і видавничих тенденцій та актуальні проблеми сучасних соціальних комунікацій», яка охоплює дослідження журналістики та видавничої справи.

Проаналізовано здобутки і втрати друкарства в Україні, з’ясовано причини, які призвели до кризи в галузі книговидання, простежено трансформацію ролі видавничої продукції у суспільстві – від визнання творів друку як духовної цінності до прагматичного значення у період ринкових відносин, на конкретних прикладах доведено, що розвиток книговидання країни безпосередньо залежить від державної політики у цій галузі. Простежено медіадискурс першої української газети в краї «Буковина» періоду Австро-Угорщини. Досліджено концепти та наративи сучасної публіцистики. Підготовлео ряд експертних оглядів щодо дотримання у ЗМІ медіастандартів та якості роздержавлених медіа.

Вивчено сучасні тенденції використання 3D графіки у рекламі, яке зосередилось довкола теми «Інтерактивна рекламна візуалізація в ЗМІ – концепт 3D графіки», враховано конвергенцію реклами та ЗМІ. Міждисциплінарний підхід вимагав охоплення кількох галузей знань: фізика (оптична природа 3D зображень), інженерія (технології створення 3D), нейробіологія та психологія (сприймання 3D), маркетинг.

Досліджено особливості «нового журналізму», мобілографія та обробка відео в html 5. Проаналізована конвергенція медіа та крос-медійність, професійні стандарти, становище роздержавлених локальних медій, інформаційна політика в умовах війни. Об’єктом вивчення стали соціокомунікаційні моделі телевізійних текстів прямого ефіру, крос-медійні тенденції на телеканалах та організація крос-медійного виробництва, культура і техніка прямоефірного мовлення.

На кафедрі видано «Зміст модулів базової навчальної програми CuQ» (2014), підручник Cretu Ioana Narcisa. Guzun Mihail. Vasylyk Ljubov. Crossmedia: Un ghid pentru studentii specializarilor de jurnalizm. – Schiller Publishing House, Bonn/Germani – Sibiu/Romania (2015), Василик Л. Є. Медіабезпека: Навчальний посібник. (2015), Жук О.О. Теоретичні і практичні аспекти телевізійної журналістики (2018) та ін.

Завідувач кафедри Любов Василик працює в Науково-методичній комісії зі спеціальності журналістика, яка є членом Світової ради журналістської освіти (World Journalism Education Council). Доценти Тарас Гринівський та Любов Василик входять у спеціалізовані ради із захисту дисертацій. Викладачі виступають опонентами кандидатських і докторських, рецензентами наукових видань, входять у редколегії фахових журналів, є лауреатами ряду українських та обласних нагород у ЗМІ. Кафедра співпрацює з журналістськими ГО, завдяки чому для студентів відбуваються семінари та тренінги провідних українських та зарубіжних журналістів: Рената Німтц-Кьостер («Spiegel»), Вернер д’Інка («Frankfurter Allgemeine Zeitug»), Клеменс Шолль, Ральф Гольфельд, Роман Скрипін, Богдан Кутєпов, Дмитро Гнап, Юрій Луканов та ін.

Завдяки укладеним угодам зі ЗМІ та видавництвами студенти проходять практику у друкованих та в Інтернет-виданнях, на радіо та телебаченні, у прес-службах та поліграфічних підприємствах області й України. Вони беруть участь у конференціях та олімпіадах, поєднують навчання із роботою в медіа та видавничих центрах, видають навчальні газети, журнали, брошури, буклети, знімають відеосюжети, розробляють дизайн та брединг. Мотивацією для молоді є здобуті нагороди: кінофестиваль «Кіномедіа» (1 місце, 2016), кінофестиваль «Скарб солідарності» (1 місце за фільм «Жити не можна виживати», 2017), Фестиваль студентських робіт до 70-ліття Деклараціїї з прав людини (3 місце, 2018), п’ятірка Всеукраїнського VII конкурсу «Честь професії» – номінація «Надія журналістики» (2016), 3 місце у Всеукраїнському конкурсі «Золотий компас» – 2016, 3 місце у Міжнародному фестивалі реклами Scotch Fest (2017).

Кафедра веде сайт (https://www.journalistic.space/), популяризує свою діяльність у соцмедіа, співпрацює з молодіжною школою журналістики «ЮНПРЕС» та МАН.

Викладачі постійно удосконалюють професійну майстерність. Вони пройшли стажування у Всеукраїнському проекті «Цифрові медіа в університетах України», результатом чого стала модернізація викладання Інтернет-журналістики, взяли участь у написанні колективного видання «Новітні медіа та комунікаційні технології»: комплекс навчальних програм для спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю» (2012). Стажувалися в Укртелерадіопресінституті, в Академії з прав людини для журналістів/журналісток (2017-2018, 2019-2020) – як наслідок було розроблено комплекс програм з журналістики та видано колективний навчальний посібник «Права людини та мас-медіа в Україні» (2018). Викладачі закінчили ряд дистанційних курсів Інституту медіа права. Вони проводять семінари для журналістів області та України: Василик Л.Є. («Судова влада та ЗМІ: забезпечення об’єктивного і неупередженого висвітлення діяльності загальних судів, зв’язки з громадськістю» для слухачів Чернівецького регіонального відділення Національної школи суддів України» (2016), Смолдирева Т.П. («Як стати медіаграмотним, або Як врятуватися від пропаганди та маніпулювання свідомістю?» (2016) та «Роль судді-спікера в комунікаційній діяльності суду» (2017), Пазюк Р.В. (Майстер-клас з фотожурналістики «The Art of Photography for Multimedia Channels» (м. Сібіу, Румунія, 2017 р.). Сертифікат медіа тренера з правової журналістики отримала Василик Л.Є. на основі піврічного стажування в Академії з прав людини. Василик Л.Є. та Смолдирева Т.П. як медіа експерти ІДПО проводять медіа моніторинги, які оприлюднюються на сайтах ІДПО, «Детектора медіа» та на платформі http://monitoring.internews.in.ua. За матеріалами моніторингів в області були проведені два круглі столи щодо покращення якості медіа.

Уже традиційними стали Літні школи журналістики. Кафедрою проведено дві Літні школи (2014-2015) за програмою ТЕМПУС-IV «Крос-медіа та якісна журналістика» та три (2017-2019) у партнерстві з Інтерлінк Академією (Гамбург, Німеччина).

Розвивається міжнародна співпраця. Викладачі та студенти працювали у міжнародному проекті «Meet Up» у партнерстві з Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, University of Applied Sciences (Університет Амберг-Вайден), пройшли стажування у Німеччині та зняли документальний фільм «Flucht und Heimat», презентація якого відбулася в Німеччині та в Україні. Студенти проходять практику в університетах Польщі (Краків, Жешув), стажуються за програмою німецько-українських зустрічей молоді у Берліні, розвивають студентську мобільність (семестрове навчання в університетах міст Слупськ (Польща), Амберг (Німеччина).

У 2012-2015 рр. кафедра у партнерстві з чотирма українськими вузами (Одеса, Суми, Дніпропетровськ, Тернопіль), двома вузами Молдови (Кишинів), Університетом ім. Л.Блага (Румунія), Віденським університетом (Австрія) та Університетом м. Пассау (Німеччина) працювала у проекті ТЕМПУС-IV «Крос-медіа і якісна журналістика. Інновації в університетській освіті журналістів у мережевому суспільстві». У його рамках викладачі брали участь у тренінгах «Тitch and titch» та наукових конференціях за кордоном (Румунія, Німеччина). Кафедра була співорганізатором Міжнародної конференції «Свобода завдяки/через медіа» (Пассау, Німеччина – 2015). Пройшло навчання студентів в Університеті м. Пассау та вивчення досвіду газети «Mittelbayerische Zeitung» (Регензбург) і медіа-компанії «Bayern» (Нюрнберг). В результаті оновлено освітню програму курсами з крос-медійної підготовки, створено крос-медійну лабораторію, оснащену сучасним обладнанням, яке використовується в навчальному процесі і де студенти вивчають специфіку роботи крос-медійної редакції та публікації контенту на різних медійних платформах.

У 2018 р. кафедра розпочала проект ЕРАЗМУС+ КА2 «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм (DESTIN)». Партнерами кафедри є Університет Ба Спа (Великобританія), Університет Ліннея (Швеція), Університет Познань (Польща). Відбулися міжнародні наукові конференції в університетах міст Бат Спа, Кальмар, Познань. Спільно з вузами-партнерами кафедра розробляє і впроваджує освітню програму з журналістики, яка відповідатиме стандартам ЄС.

У 2019 р. кафедра почала роботу в проекті «Journalismus in Europäischen Gesellschaften» (JourEG), партнерами у якому є Вільний університет м. Берлін та Тбіліський державний університет ім.І.Джавахішвілі. Мета проекту – створення навчального посібника з курсу «Інформаційна політика і безпека», у якому розглянуто досвід країн, які зіткнулися з російською агресією, та окреслено способи боротьби з інформаційною загрозою. Проект фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини. Навчальний посібник «Конфліктна комунікація: історія, статус-кво, перспективи (медіа-досвід України, Грузії та Німеччини)» вийде англійською мовою та буде розміщений на офіційному веб-сайті МЗС Німеччини, забезпечуючи широке коло читачів.

Випускники кафедри працюють у газетах «Молодий Буковинець», «Погляд», «Версії», «Zorile Bucovinei», «Експрес», на телеканалах «Еспресо. ТБ», «ТВА», ТРК «Чернівці», «UA: перший», «5 канал», СТБ, «Спорт», «Футбол-2», ICTV, «Україна», «Голос Америки», «Надія», на сайтах «Радіо Свобода», «Галичина», у журналі ХХL, на радіо Буковинська хвиля 100 FM, радіо UA: Буковина НСТУ, Радіо 10, в інформагентстві АСС, у видавництвах OÖN Druckzentrum (Австрія), «Букрек», «Чорні віці» та ін. Вони є головними редакторами та успішними радіо- та телеведучими: Уляна Вітюк (редактор газети «Експрес»), Оксана Танащик (редактор газети «Буковина»), Нікіта Добринін (редактор журналу ХХL та телеведучий), Світлана Флікян – головна сценаристка телеканалу СТБ, Лілія Вакарюк – ведуча UA: Буковина, Роксолана Влох – режисер ранкового шоу «Ранок у великому місті» на ICTV, Аліна Голіната-Слота – журналістка «Голосу Америки» (США), Максим Скрипій – режисер продакшн-студії. Кафедра підтримує зв’язки з випускниками, залучає їх до викладання та покращення освітніх програм.