Експертна група НАЗЯВО запрошує долучитись до відкритої зустрічі

Відповідно до наказу НАЗЯВО № 142-Е від 18 листопада 2019 року, в період з 27 по 29 листопада на філологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковача експертна група буде проводити акредитаційну експертизу освітньої програми «Видавнича справа та медіаредагування» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 061 Журналістика галузі знань 06 Журналістика, розроблену на кафедрі журналістики.

Відповідно до плану візиту експертної групи, у середу, 27 листопада, відбудеться відкрита зустріч з усіма охочими учасниками освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО). Зустріч відбуватиметься в проміжку з 16.30 до 17.00 в 58 аудиторії 6 корпусу університету.