Удосконалюємо освітню програму з журналістики

Кафедра журналістики оновлює магістерську освітню програму з журналістики  – «Журналістика та кросмедійність». Діюча ОП створена колективом викладачів у рамках міжнародного проекту ЕРАЗМУС КА 2 QUAERE “Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та рекомендацій” – «DESTIN» “Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність і професіоналізм”.

Нові зміни зумовлені прийняттям в Україні стандарту магістра журналістики. У програму інтегруються оновлені загальні, спеціальні компетенції та програмні результати навчання. Кафедра звертає увагу на практично зорієнтовані дисципліни, вносить зміни у вибіркову складову. Зокрема, запроваджується курс «Актуальні питання медіаправа», необхідність вивчення якого зумовлена прийняттям в Україні закону «Про медіа».

Кафедра журналістики оприлюднює проект оновленої ОП та зацікавлена у фахових відгуках від студентів, стейкхолдерів та фахівців медіагалузі. З проектом ОП можна ознайомитися тут.

«Журналістика та кросмедійність»

Просимо Ваші побажання та рекомендації надсилати на кафедральну пошту journ-dpt@chnu.edu.ua